<<<Poprzednie

Braterskie karkonosko-wroc³awsko-szczecińskie spotkanie przed schroniskiem pod £abskim Szczytem.

© Maniek