Klub | Podziękowania | Księga wiadomogości | Galeria zdjęć klubowych
Wspinaczka lodowa i mikstowa
| Warunki lodowe | Forum

     Zapraszam do zapoznania się z materiałem powstałym z gromadzenia doświadczeń własnych i przyswajaniem doświadczeń innych, a dotyczącym szeroko pojętego zagadnienia jakim jest wspinaczka lodowa i mikstowa oczywiście z lekkim zabarwieniem karkonoskim.

    I.     Klimat Karkonoszy - wkrótce

    II.    Morfologia lodu naciekowego - wkrótce

    III.   Ekologiczne aspekty wspinaczki - wkrótce

    IV.  Metody asekuracji w lodzie i mikscie + Testy na wytrzymałość osadzenia śrub lodowych

    V.   Skale trudności obiektywnych, technicznych lodowych i mikstowych oraz ocena ryzyka

    VI.  Techniki wspinaczki w lodzie i mikscie - poradnik firmy Grivel


© 2005 Krakus