Od tłumacza:

    Niniejszy tekst jest częścią większego kursu przewodnika-instruktora Włoskiego Związku Alpinizmu zawierającego dodatkowo informacje dotyczące np. poruszania się po lodowcu. Ja natomiast wybrałem ćwiczenia dotyczące wspinania w stromym lodzie i wybranych technik wspinaczki mikstowej. We wszystkich ćwiczeniach określono warunki terenowe w jakich powinny się odbywać, nakreślono cel, podano sposób realizacji i możliwe błędy wykonania oraz ich korektę, większość jest ilustrowana. Ćwiczenia ułożone są według rosnącej trudności i w pierwszych ćwiczeniach bardzo szczegółowo wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, w miarę wzrostu trudności i wymaganych umiejętności wyjaśnienia są mniej szczegółowe a bardziej opisowe. Ponieważ autorom zależało na jak największej zwięzłości i przejrzystości język, którym się posługują jest często anatomiczno-techniczny, co wymaga kilkukrotnego przeczytania najlepiej połączonego z jednoczesnym wykonywaniem ćwiczeń. Ponadto, jako że jest to pierwsze tego typu opracowanie w języku polskim, zmuszony byłem do wymyślenia i zaproponowania kliku nazw, które dotąd nie miały w języku polskim odpowiedników. Zastrzegam, że wymyślone przeze mnie nazwy nie pretendują do ostatecznego rozwiązania i są jedynie moimi propozycjami, wobec czego wszelkie sugestie dotyczące zastosowanych przeze mnie nazw będą mile widziane.